top of page
【大会結果】
​2021.3.25 第68回京都府スケート選手権
選手権男子男子500m予選
浜田征哉      51"02

中祐喜      50"44

丸山凜太朗    46"91

 

選手権男子500m決勝

中祐喜           49"50  (4)

丸山凜太朗    46"51  (1)

​選手権男子1000m予選
中祐喜       1'44"41

薄井優駿     DNS

丸山凜太朗  1'39"08

​選手権男子1000m決勝

中祐喜        1'42"59 (5位)

丸山凜太朗  1'38"47 (1位)

選手権男子1500m予選
田村直己     2'52"52

薄井優駿     2'42"10

男子1500m決勝

薄井優駿    2'50"50 (4位)

選手権女子500m決勝
金澤あゆみ     58"58 (3位)
選手権女子1000m決勝
中川そら      1'51"12 (2位)

金澤あゆみ   2'09"12 (3位)

選手権女子1500m決勝
中川そら     2'53"57 (2位)
選手権男子3000mリレー
浜田 薄井 丸山 遠藤 4'55"61 (2位)
オープン女子3000mリレー
中川 金澤 5'14"38 (1位)
オープン男子500m
羅桃願 54"75 (1位)
選手権男子3000m決勝
浜田征哉    6'00"16 (1位)

遠藤勇        6'16"90  (2位)

bottom of page