top of page
【大会結果】
 2021.11.18 第44回京都府民総合体育大会

選手権男子500m予選

薄井優駿   1'07'26(転倒、救済)

​二村響      53'38

羅桃願      48'63

遠藤勇      1'03'56(転倒)

選手権男子500mB決勝

​二村響      52'33(3着8位)

 

選手権男子500mA決勝

薄井優駿   51'28(5位)

羅桃願      48'48(4位)

選手権男子1000m予選

薄井優駿   1'45'84

​二村響      1'48'63

羅桃願      1'41'41

遠藤勇      1'41'89

 

選手権男子1000mB決勝

薄井優駿   1'44'18(2着7位)

遠藤勇      1'43'78(1着6位)

 

選手権男子1000mA決勝

羅桃願      1'54'51(5位)

 

選手権男子1500m予選

薄井優駿   2'51'31

​二村響      2'46'30

羅桃願      2'39'11

遠藤勇      2'40'34

 

選手権男子1500mA決勝

羅桃願      NT(4位)

遠藤勇      NT(5位)

選手権女子500m決勝

金澤あゆみ  54'82(2位)

中川はな     55'07(3位)

 

選手権女子1000m決勝

金澤あゆみ  1'57'77(4位)

中川はな     1'55'56(3位)

 

選手権女子1500m決勝

金澤あゆみ  3'02'93(3位)

中川はな     2'55'61(2位)

二部男子500m決勝

蓑原匠         1'00'03(2位)

梅村宏太朗  1'06'68(3位)

 

二部男子1000m決勝

蓑原匠         2'15'58(2位)

梅村宏太朗  2'42'25(6位)

 

二部女子500m決勝

徐多永         1'15'28(1位)

池田乃々子  1'53'05(2位)

 

二部女子1000m決勝 

徐多永         2'36'27(1位)

池田乃々子  2'36'25(2位)

【バッチテスト更新】

  羅桃願 A級(片足)

  二村響 B級

  蓑原匠 D級

bottom of page